Kosten

De contributie cq. het lesgeld wordt maandelijks doorlopend bij vooruitbetaling geïncasseerd van de rekening. Daarvoor wordt toestemming gegeven door de ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst.

De incassering loopt ook door gedurende de vakantiemaanden, omdat het jaarbedrag voor 40 lesweken is terug gerekend naar een vast bedrag per maand.

Opzegging van lidmaatschap/lessen uitsluitend via mail naar het secretariaat van de muziekvereniging.

Opzegtermijn: 1 volle maand met ingang van de 1e van de maand.

Tarieven per maand voor 2023

!  De tarieven worden aan het begin van elk jaar geïndexeerd aan de hand van het CBS indexcijfer.

!  De tarieven voor pianoles zijn afwijkend, omdat het niet de bedoeling is daarmee deel te nemen in het orkest of ensemble.

 

Lid Lid + 20 min les/wk Lid + 30 min les/wk 20 min les/wk 30 min les/wk
Lid < 18 jaar € 11,10 € 37,95 € 55,65
Lid >= 18 jaar € 17,45 € 44,30 € 62,00
Piano € 47,65 € 71,75