Locatie

De Muziekvereniging maakt gebruik van een modern gebouw, waar de repetities worden gehouden van het harmonie-orkest en het slagwerk-ensemble. Ook de opleidingen worden in Muziekgebouw Het Stedium gegeven. Het beheer van het gebouw berust bij de Stichting Bevordering Stedelijke Muziekvereniging Huissen. Voor informatie klik hier.

Muziekgebouw Het Stedium
Muntstraat 10 6851 JV Huissen