Stichting

Stichting Bevordering Stedelijke Muziekvereniging Huissen

De Stichting stelt zich ten doel de belangen van de Stedelijke Muziekvereniging Huissen in algemene zin te behartigen. Zij onderhoudt daartoe intensieve contacten met de gemeentelijke overheid, het Huissense bedrijfsleven en de bevolking. Uiteraard is er een nauwe samenwerking tussen de besturen van de vereniging en de stichting.

De Stichting is eigenaar van en beheert Muziekgebouw Het Stedium; zorgt voor dirigenten en docenten; beheert instrumenten en uniformen voor de vereniging.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Naam Functie Telefoon
Fred Vercoulen voorzitter 06-20365478
Cor Neijenhuis secretaris 06-21844411
Michiel Koot penningmeester 06-54325610
Frans van Dalen beheer gebouw 06-13865492

Voor contact met het stichtingbestuur klik hier.