Geschiedenis

De Stedelijke Muziekvereniging Huissen in ontstaan door een initiatief van een aantal bekende Huissense  personen, die in Huissen de bestaande kleinere orkesten samen wilden brengen om daar een grote vereniging van te maken. Ook voor sponsoring was een grotere gestructureerde vereniging van belang. Een van de initiatiefnemers, de latere beschermheer Th. L. Clerkx sprak van "niet langer in een mandje" te willen melken.

De andere initiatiefnemers waren: Dick van der Meiden, Joop Jansen en Leen Schouten.

Onder hun leiding werden gesprekken opgestart met Muziekvereniging Semper Crescendo; Muziekvereniging Volharding en Muziekvereniging St. Ceacilia (De Bietenrooiers).

Op het allerlaatste moment haakte na een stemming van de leden helaas Muziekvereniging Volharding af.

Na de oprichting van de Stedelijke Muziekvereniging Huissen op 25 augustus 1986 is mede door de steun van het bedrijfsleven, in het bijzonder van de beschermheer van de muziekvereniging, wijlen de heer Th.L.Clerkx, de gemeente Lingewaard (waartoe Huissen behoort) en de Huissense bevolking veel bereikt.

Er is door eigen werkzaamheid en sponsoring natuurlijk een eigen gebouw tot stand gebracht: Muziekgebouw Het Stedium aan de Muntstraat 10 in Huissen. De eerste steen daarvan werd gelegd op 1 april 1991 door de beschermheer Th. L. Clerkx.

De vereniging kwam na enige tijd onder de bezielende leiding van Tijmen Botma. Hij voerde de vereniging tot grote successen.