• Eerstvolgende cursus Muziek Maak Je Zelf (MMJZ) staat gepland te beginnen na de voorjaarsvakantie als de corona situatie dat toe laat !!
  • Aanmelden voor die MMJZ cursus van 2022 kan al vanaf nu!!
  • Aanmelden voor orkest; ensemble of muzieklessen ook via deze website!

Het Bestuur

De Structuur

De Stedelijke Muziekvereniging Huissen is een gezonde vereniging met bestuur en leden. Daarnaast is er een stichting, de Stichting Bevordering Stedelijke Muziekvereniging Huissen, die in algemene zin de belangen van de vereniging behartigt.

Vanuit het Huissense bedrijfsleven is er een Raad van Commissarissen die toezicht houdt op het reilen en zeilen van de stichting en de vereniging.

Vereniging

Binnen de vereniging is gekozen voor een structuur waarbij veel activiteiten plaatsvinden door kleine werkgroepjes of commissies.

Bestuursleden

Naam Functie Telefoon Taak
Fred Vercoulen voorzitter 06-20365478
Cor Neijenhuis secretaris 06-21844411
Michiel Koot penningmeester 06-54325610
Frans van Dalen vice-voorzitter 06-13865492 Contactpersoon naar de Stichting
Frank Hoes lid 06-53419687 Public relations
Sjaak Benders lid 06-49662110 Muziekcommissie
Maarten van Woerkom lid 06-23108280 Contactpersoon slagwerk
Gerard Rikken aankomend bestuurslid 06-34390043
Shannon van Kolck aankomend bestuurslid 06-81007159

Speciale taken binnen/buiten het bestuur

Naam Taak Telefoon
Michiel Koot coordinatie invallers orkest
Cor Neijenhuis coördinatie muziekopleiding
Gerard Rikken beheer muziekbibliotheek
Cor Neijenhuis beheer instrumenten
Cor Neijenhuis ledenadministratie 06-21844411