Het Bestuur

De Structuur

De Stedelijke Muziekvereniging Huissen is een gezonde vereniging met bestuur en leden. Daarnaast is er een stichting, de Stichting Bevordering Stedelijke Muziekvereniging Huissen, die in algemene zin de belangen van de vereniging behartigt.

Vanuit het Huissense bedrijfsleven is er een Raad van Commissarissen die toezicht houdt op het reilen en zeilen van de stichting en de vereniging.

Vereniging

Binnen de vereniging is gekozen voor een structuur waarbij veel activiteiten plaatsvinden door kleine werkgroepjes of commissies.

Bestuursleden vereniging

Naam Functie Telefoon Taak
Fred Vercoulen voorzitter 06-20365478
Cor Neijenhuis secretaris 06-21844411
Michiel Koot penningmeester 06-54325610
Mireille Rikken vice-voorzitter 06-29324486
Frans van Dalen lid 06-13865492
Maarten van Woerkom lid 06-23108280 Contactpersoon slagwerk
Gerard Rikken lid 06-34390043

Speciale taken binnen/buiten het bestuur

Naam Taak Telefoon
Cor Neijenhuis coördinatie muziekopleiding
Gerard Rikken beheer muziekbibliotheek
Cora Hoppenreijs beheer instrumenten
Cor Neijenhuis ledenadministratie 06-21844411