• Korte vakantie dit keer voor de repetities van zowel het Slagwerk ensemble als het Harmonie orkest.
  • Aanmelden voor de Muziek Maak Je Zelf (MMJZ) cursus van eind september kan nu al.
  • Aanmelden voor orkest; ensemble of muzieklessen via deze website!

Het Bestuur

De Structuur

De Stedelijke Muziekvereniging Huissen is een gezonde vereniging met bestuur en leden. Daarnaast is er een stichting, de Stichting Bevordering Stedelijke Muziekvereniging Huissen, die in algemene zin de belangen van de vereniging behartigt.

Vanuit het Huissense bedrijfsleven is er een Raad van Commissarissen die toezicht houdt op het reilen en zeilen van de stichting en de vereniging.

Vereniging

Binnen de vereniging is gekozen voor een structuur waarbij veel activiteiten plaatsvinden door kleine werkgroepjes of commissies.

Bestuursleden

Naam Functie Telefoon Taak
Fred Vercoulen voorzitter 06-20365478
Cor Neijenhuis secretaris 06-21844411
Michiel Koot penningmeester 06-54325610
Frans van Dalen vice-voorzitter 06-13865492 Contactpersoon naar de Stichting
Frank Hoes lid 06-53419687 Public relations
Sjaak Benders lid 06-49662110 Muziekcommissie
Maarten van Woerkom lid 06-23108280 Contactpersoon slagwerk

Speciale taken binnen/buiten het bestuur

Naam Taak Telefoon
Michiel Koot coordinatie invallers orkest
Cor Neijenhuis coördinatie muziekopleiding
Gerard Rikken beheer muziekbibliotheek
Cor Neijenhuis beheer instrumenten
Cor Neijenhuis ledenadministratie 06-21844411